Ginekologiya həkim-ginekoloqlar, qadın reproduktiv sistemi cinsi yolla keçən xəstəliklərinin profilaktikası diaqnostikası və müalicəsi, hamiləlik təqibi, uşaq yeniyetmə cərrahi ginekoloji endokrinologiya, Ginekologiya

Ginekologiya (yun. gyne – qadın, logos - elm) - qadın reproduktiv sistemi xəstəliklərinin profilaktikasını və müalicəsini tədqiq edən elmdir.

Ginekologiya aşağıdakıları daxil edir:
■ Uşaq və yeniyetmə ginekologiyası;
■ Cərrahi ginekologiya;
■ Ginekoloji endokrinologiya.

Cinsi yetkinlik dövründən başlayaraq klimakterik perioda qədər qadın orqanizminin fizioloji fəaliyyətinə məhz həkim-ginekoloq nəzarət edir.

MediClub-da yüksək peşəkarlığa və qadın reprodukiv sistemi xəstəliklərinin müalicəsi sahəsində geniş təcrübəyə malik həkim-ginekoloqları Sizə aşağıdakı problemlərin həllində kömək edəcəklər:

■ cinsi yolla keçən xəstəliklər (xlamidioz, ureaplazmoz, mikoplazmoz, trixomoniaz, genital herpes);
■ bakterial vaginoz;
■ vulvovaginal kandidoz;
■ vulvovaginit, servisit, endometrit;
■ servikal kanalın polipləri;
■ poliplər, endometrium hiperplaziyası;
■ menstrual siklin pozulması;
■ uşaqlıq boynunun xəstəlikləri;
■ uşaqlıq mioması;
■ yumurtalıqların sistləri;
■ endometrioz;
■ sonsuzluq;
■ kontrasepsiya (qorunma) metodunun seçimi;
■ predmenstrual sindrom;
■ vulva xəstəlikləri;
■ postmenopauzal atrofik vaginit;
■ vulvanın skleroatrofik lixeni (krauroz) ;
■ menopauza (klimaks) dövrünün başlanması ilə əlaqəli problemlər;
■ uşaqlıqdan kənar hamiləlik.

Həkimlərimiz sitoloji müayinə (PAP-test) və VPÇ genotiplənməsi müayinələrini ehtiva edən uşaqlıq boynunun xərcənginin profilaktikasına xüsusi diqqət yetirir. Bizim klinikada PAP-test maye sitologiyası metodu ilə keçirilir.

Ginekologiyanın mamalıq ilə, yəni, dölün daşınması, doğuş və doğuşdan sonrakı dövrləri əhatə edən müddət üçün məsul olan, elm sahəsi ilə sıx bağlantısı vardır. Həkimlərimiz hamiləlik təqibində Sizə müvafiq yardımı göstərəcəklər.

MediClub-da ginekoloji xəstəliklərin diaqnostikası növbəti metodlar ilə təqdim olunub:

■ ultrasəs müayinələri: kiçik çanaq orqanlarının transvaginal, transabdominal və transrektal USM; dölün USM-si; süd vəzlərinin USM-si. Ekspert sinifinə aid olan GE Voluson E10, GE Voluson E8 cihazları vasitəsi ilə keçirilir;
■ qanın laborator müayinələri (onkomarkerlər daxil olmaqla) və yaxmalar (sitologiya daxil olmaqla);
■ vulvanın biopsiyası;
■ uşaqlıq boynunun radiodalğalı biopsiyası (Surgitron cihazı vasitəsi ilə);
■ endometriumun aspirasiya ilə biopsiyası;
■ histeroskopiya;
■ uşaqlıq boşluğunun və uşaqlıq borularının rentgen müayinəsi (histerosalpinqoqrafiya);
■ kiçik çanaq orqanlarının КТ müayinəsi;
■ diaqnostik laparoskopiya.

МediСlub-ın həkim-ginekoloqları ginekoloji xəstəlikləri müasir konservativ terapiya və cərrahiyyə müdaxilələri üsulları ilə müalicə edirlər.