Missiya və dəyərlər

Missiya

Məsuliyyətimizi dərk edərək, bütün hərəkətləri pasiyentlərimizin sağlamlığı naminə qarşılıqlı etimad əsasında istiqamətləndirmək. Hər bir xəstənin sağlamlığını qorumaq, peşəkarlardan ibarət sıx bir komandanın səyləri ilə ən yaxşı xidmət və yüksək keyfiyyətli xidmət göstərmək.

Dəyərlər

■ Keyfiyyətli və yüksək keyfiyyətli tibbi xidmət;
■ Hər bir xəstəyə fərdi yanaşma;
■ Tibbi yardımın göstərilməsində müasir, ən qabaqcıl texnologiya və texnikalar;
■ Öz öhdəliklərinə görə yüksək məsuliyyət;
■ İşə yalnız yüksək ixtisaslı və məsuliyyətli kadrların cəlb edilməsində tələbkarlıq;
■ Davamlı təlim prosesinin təşkili, kadrların ixtisas səviyyəsinin yüksəldilməsi, işçilərin “peşəkar dəyərinin” artırılması;
■ Təşkilati və idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsində səmərəlilik;
■ Xəstələr və işçilər üçün ən rahat və təhlükəsiz şəraitin təmin edilməsi;
■ Beynəlxalq standartların tələblərinə uyğun yüksək səviyyədə işgüzar nüfuzun saxlanması və kommersiya dərmanı bazarında liderliyin qorunub saxlanılması.