Bakterioloji müayinələr

Laborator müayinələrin siyahısı

Ağız boşluğundan götürülən yaxmanın əkilməsi
Ağız suyunun əkilməsi
Ana südünün əkilməsi
Bəlğəmin əkilməsi
Bronxoalveolyar lavajın əkilməsi
Burun boşluğundan götürülən yaxmanın əkilməsi
Burun boşluğundan və udlaqdan götürülmüş yaxmanın difteriyaya qarşı əkilməsi
Dırnaq altından götürülən nümunənin əkilməsi
Dizbakterioz
Əsnəkdən götürülən yaxmanın əkilməsi
Gözdən götürülən yaxmanın əkilməsi
İrindən götürülən yaxmanın əkilməsi
Mərkəzi kateterin ucundan götürülmüş əkilmə
Minimal inhibə edən konsentrasiya (MİC)
Nəcisin əkilməsi
Ödün əkilməsi
Onurğabeyin mayesinin əkilməsi
Plevra mayesinin əkilməsi
Prostat şirəsinin əkilməsi
Qanın sterilliyə görə əkilməsi
Qarın boşluğu mayesinin əkilməsi
Qulaqdan götürülən yaxmanın əkilməsi
Qusuntu kütləsinin əkilməsi
Spermanın əkilməsi
Sidiyin əkilməsi
Sinovial mayenın əkilməsi
Traxeyadan götürülmüş materialın əkilməsi
Urogenital yaxmanın əkilməsi
Yaradan götürülən yaxmanın əkilməsi
Yuyuntuların bakterioloji əkilməsi
Qida məhsullarının bakterioloji müayinəsi
Suyun bakterioloji əkilməsi
Suyun legionellaya qarşı yoxlanılması