Vitaminlər

Laborator müayinələrin siyahısı

Vitamin A
Vitamin B1
Vitamin B12
Vitamin B2 (riboflavin)
Vitamin B6
Vitamin B9 (fol turşusu)
Vitamin C (askorbin turşusu)
Vitamin D 25-(OH) - D vitamininin əsas metaboliti
Vitamin D3 (1-25 dihidroksixolekalsiferol)
Vitamin E tokoferol asetat
Vitamin H (biotin)
Vitamin K