Sidik və nəcis müayinələri

Laborator müayinələrin siyahısı

Sidikdə ketonların təyini
Sidiyin Nechiporenko üsulu ilə müayinəsi
Sidiyin ümumi analizi
Zimnitski sınağı
Enterobiozun aşkarlanması üçün perianal-rektal sıyrıntı
Nəcisdə adeno və rotavirusların təyini
Nəcisdə dizenteriya amöbasının təyini (Enthamoeba histolytica)
Nəcisdə enterovirusların təyini
Nəcisdə gizli qan (FOB)
Nəcisdə helikobakter pilori antigeninin təyini (H.Pylori Ag)
Nəcisdə kalprotektinin təyini
Nəcisdə lyambliya giardia antigeninin təyini (Giardia Lamblia Ag)
Nəcisdə pankreatik elastaza
Nəcisin ümumi analizi və qurd yumurtalarının müayinəsi (Paraclin S)
Nəcisin ümumi müayinəsi
Nəsidə klostridiyaların təyini (Clostridium difficile A/B)