Hemostaz müayinələri

Laborator müayinələrin siyahısı

Aktivləşdirilmiş parsial tromboplastin zamanı (APTZ)
Anti Faktor -Xa
Antitrombin III
D-dimer
Faktor II inhibitoru
Faktor II protrombin
Faktor IX-Kristmass
Faktor V inhibitoru
Faktor V Leiden mutasiyası (PCR)
Faktor VIII inhibitoru
Faktor VIII-antihemofil qlobulin A
Faktor VII-prokonvertin
Faktor V-proaksellerin
Faktor X inhibitoru
Faktor XI
Faktor XII- Hageman
Faktor XIII-Fibrin Sabitləşdirici Faktor
Faktor X-Stuart-Prauer
Fibrinogen
Həll olunan fibrin-monomer kompleksləri
Laxtalanma vaxtı
Plazminogen
Protein C aktivləşmiş
Protein S aktivləşmiş
Protrombin vaxtı, protrombin indeksi və BNN
Qanama vaxtı
Qanın laxtalanma amilləri və inhibitorları
Trombin vaxtı