İnfeksiyaların təyini

Laborator müayinələrin siyahısı

Askarida İgG əkscisimlərinin təyini (Ascaris lumbricoides IgG)
Aspergillus fumigatus İgG əkscisimlərinin təyini
Bartonella henselae IgM əkscisimlərinin təyini
Bizquyruq IgG əkscisimlərinin təyini (Enterobius vermicularis lgG)
Borrelia burgdorferi IgG əkscisimlərinin təyini
Borrelia burgdorferi IgM əkscisimlərinin təyini
Brusella IgG əkscisimlərinin təyini (Brucella İgG)
Brusella IgM əkscisimlərinin təyini (Brucella İgM)
Brusellyoz/Kumbs reaksiyası
Brusellyoz/Rayt-Heddelson üsulu
Candida albicans IgM əkscisimlərinin təyini
Candida göbələklərinə qarşı IgG sinifinin əkscisimlərinin səviyyəsinin təyini
COVID-19 əksgeni yaxmada
COVİD-19 İgM/İgG əkscisimlərinin təyini
COVİD-19 nAb (neytrallaşdırıcı əkscisimlər)
Koksaki IgM əkscisimlərinin təyini (Coxsackie IgM)
ECHO virus IgM əkscisimlərinin təyini
Exinokokk İgG əkscisimlərinin təyini (Echinococcus granulosus igG)
Göy öskürək İgM əkscisimlərinin təyini (Bordetella pertussis IgM)
Helikobakter pilorinin biopsiya nümunəsində təyini (ureaz test)
Helikobakter pilori (ümumi əkscisimlər) test
Helikobakter pilori əksgeni nəcisdə (test)
Helikobakter pilori IgA əkscisimlərinin təyini (Helicobacter pylori İgA)
Helikobakter pilori IgG əkscisimlərinin təyini (Helicobacter pylori İgG)
Helikobakter pilori IgM əkscisimlərinin təyini (Helicobacter pylori İgM)
Hepatit A virusuna qarşı əkscisimlərin təyini/Anti HAV İgM/İgG
Hepatit B /Anti HBc (ümumi əkscisimlər) İFA
Hepatit B/Anti HBe (İFA)
Hepatit B/Anti HBs (İFA)
Hepatit B/HBcİgM əkscisimlərinin təyini (İFA)
Hepatit B/HBeAg (İFA)
Hepatit B/HBsAg (İFA)
Hepatit B/HBsAg (test)
Hepatit C/Anti HCV (test)
Hepatit C/Anti HCV (ümumi əkscisimlər) İFA
Hepatit D/Anti HDV (İFA)
HSV I tip IgG (BOM)
HSV I tip IgM (BOM)
HSV II tip IgG (BOM)
HSV II tip IgM (BOM)
HİV ümumi (HIV-Ag+Anti-HIV 1/2) İFA
HSV I tip İgG əkscisimlərinin təyini
HSV II tip IgG əkscisimlərinin təyini
HSV I tip IgM əkscisimlərinin təyini
HSV II tip IgM əkscisimlərinin təyini
HSV III tip IgG sinifinin əkscisimlərinin təyini (Varicella zoster İgG)
HSV III tip İgM sinifinin əkscisimlərinin təyini (Varicella zoster IgM)
HSV IV tip İgG Epstein-Barr virusu kapsid əksgeni IgG əkscisimləri (EBV VCA IgG)
HSV IV tip İgM Epstein-Barr virusu kapsid əksgeni IgM əkscisimləri (EBV VCA IgM)
HSV IV tip Epstein-Barr virusu nüvə əksgeni IgG (EBV EBNA IgG)
Lambliya IgA əkscisimlərinin təyini (Lamblia Giardia İgA)
Lambliya İgG əkscisimlərinin təyini (Lamblia Giardia IgG)
Lambliya İgM əkscisimlərinin təyinin (Lamblia Giardia İgM)
Listerioz İgM əkscisimlərinin təyini (Listeria Monocytogenes İgM)
Listeriya IgG əkscisimlərinin təyini (Listeria Monocytogenes)
Malyariya qalın damla
Məxmərək IgG əkscisimlərinin təyini (Rubella İgG)
Məxmərək IgM əkscisimlərinin təyini (Rubella İgM)
Mikoplazma hominis İgG əkscisimlərinnin təyini (Mycoplasma hominis İgG)
Mikoplazma hominis İgM əkscisimlərinin təyini (Mycoplasma hominis İgM)
Mikoplazma pnevmoniya IgG əkscisimlərinin təyini
Mikoplazma pnevmoniya IgM əkscisimlərinin təyini
Opistorxoz İgG əkscisimlərinin təyini (Opisthorchis IgG)
Parotit İgG əkscisimlərinin təyini (Mumpus IgG)
Parotit İgM əkscisimlərin təyini (Mumpus IgM)
Parvovirus B19 IgG əkscisimlərin təyini
Parvovirus B19 IgM əkscisimlərinin təyini
Qardnerella İgM əkscisimlərinin təyini (Gardnerella Vaginalis İgM)
Qardnerella İgG əkscisimlərinin təyini (Gardnerella Vaginalis İgG)
Qızılca IgG əkscisimlərinin təyini
Qızılca IgM əkscisimlərinin təyini
Qonoreya igG əkscisimlərinin təyini (Neisseria gonorrhoeae IgG)
Qonoreya İgM əkscisimlərinin təyini (Neisseria gonorrhoeae IgM)
Qrip A və B (skrininq) test
Quantiferon testi (latent vərəmin təyini)
Salmonellyoz / Vidal reaksiya
SARS-CoV-2 S -zülalına qarşı əkscisimlər
Sidikdə legionella antigeninin aşkarlanması (Legionella pneumofilae Ag)
Sifilis (TPHA)
Sifilis (VDRL)
Sifilis IgM əkscisimlərinin təyini (İFA)
Sifilis RIF Abs IgM
Sifilis serodiaqnostikası (spesifik və qeyri-spesifik reaksiyalar)
Sifilisə qarşı ümumi əkscisimlərin təyini (İFA)
Sifilisin (ümumi əkscisimlər) test
Şistosoma mansoni İgG əkscisimlərinin aşkarlanması (Schistosoma mansoni IgG)
Sitomeqalovirus IgG avidlik indeksinin təyini
Sitomeqalovirus IgG əkscisimlərinin təyini (CMV İgG)
Sitomeqalovirusa IgM əkscisimlərinin təyini (CMV İgM)
Streptococcus A test
Streptokok dezoksiribonukleaza B-yə qarşı əkscisimlərin təyini (Аnti DNA-ase B)
Toksokara IgG sinifinin əkscisimlərinin təyini
Toksoplazma IgG avidlik indeksinin təyini
Toksoplazma IgG əkscisimlərinin təyini (Toxo İgG)
Toksoplazma İgM əkscisimlərinin təyini (Toxo IgM)
Trichinella IgG əkscisimlərinin təyini
Trichomonas vaqinalis İgG əkscisimlərinin təyini (Trichomonas vaginalis İgG)
Trixomonas vaginalis İgM əkscisimlərinin təyini (Trichomonas vaginalis İgM)
Ureaplazma urealitikum İgG əkscisimlərinin təyini (Ureaplasma Urealiticum IgG)
Ureaplazma urealitikum İgM əkscisimlərinin təyini (Ureaplasma urealiticum IgM)
Vərəmə qarşı ümumi əkscisimlərin təyini (test)
Xlamidiya pnevmoniya IgG əkscisimlərinin təyini
Xlamidiya traxomatis IgA əkscisimlərinin təyini (Chlamydia trachomatis İgA)
Xlamidiya traxomatis İgM əkscisimlərinin təyini (Chlamydia trachomatis İgM)
Xlamidiya traxomatis İgG əkscisimlərinin təyini (Chlamydia trachomatis İgG)
Yersinioz və Yalançı vərəmin təyini