Genetik testlər

Laborator müayinələrin siyahısı

Abort materialının kariotiplənməsi
Ailəvi Aralıq dənizi qızdırması (FMF)
Alfa Talassemiyanın genetik diaqnostikiası
Amniotik mayenin kariotipləməsi
Beta Talassemiyanın genetik diaqnostikası
Bexterev xəstəliyinin genetik diaqnostikası HLA B27
HLA B7 əksgeninin təyini
HLA B51 əksgeninin təyini
İnterleykin 28B genotipləmə (İL28B)
JAK2 geninin diaqnostikası
Qeyri invaziv prenatal test (NİPT)
Periferik qanın kariotipləməsi
Trombofiliya paneli 4 (MTHFR-677, MTHFR-1298, Factor II, Faktor V) Türkiyəyə göndəriş