Ümumi klinik müayinələr

Laborator müayinələrin siyahısı

Bəlğəmin ümumi analizi
Biomaterialın mikroskopiyası
Boşluq mayelərinin müayinəsi (transsudatlar və ekssudatlar)
Böyrək daşının analizi
Demodeksin təyini
Hemoqlobin
Hemoqlobinin elektroforezi (HPLC)
Kristaloqramma
Likvor/Onurğa beyin müayinəsi
Mədə şirəsinin PH-nın təyini
Patogen göbələklərin təyini
Prostat vəzi şirəsinin müayinəsi
Qan qrupu uyğunluğu
Qan qrupunun və rezus faktorun təyini
Qanın manual mikroskopiyası
Qanın ümumi analizi
Retikulositlərin təyini
Rinositoqramma
Sinovial mayenin müayinəsi
Skabiyesin təyini
Spermogramma müayinəsi (2010-cu il ÜST normaları əsasında)
Urogenital yaxmanın mikroskopiyası