Dərman monitorinqi

Laborator müayinələrin siyahısı

Qanda diqoksinin səviyyəsinin təyini
Qanda everolimusun səviyyəsinin təyini
Qanda fenobarbitalın səviyyəsinin təyini
Qanda karbamazepinin səviyyəsinin təyini
Qanda klonazepamın səviyyəsinin təyini
Qanda lamotrijinin səviyyəsinin təyini
Qanda levetiracetamınin səviyyəsinin təyini
Qanda okskarbazepinin səviyyəsinin təyini
Qanda takrolimusun səviyyəsinin təyini
Qanda topiramatın səviyyəsinin təyini
Qanda valproat turşusunun səviyyəsinin təyini (Depakin)