Mikroelementlərin səviyyəsinin təyini

Laborator müayinələrin siyahısı

Civə (qanda)
Dəmir (qanda)
Fosfor (qanda)
İonlaşmış kalsium (qanda)
Kalium (qanda)
Kalsium (qanda)
Kobalt (qanda)
Litium (qanda)
Manqan (qanda)
Maqnezium (qanda)
Mis (qanda)
Molibden (qanda)
Natrium (qanda)
Selenium (qanda)
Sink (qanda)
Xlor (qanda)
Xrom (qanda)
Yod (qanda)
Fosfor (sidikdə)
Maqnezium (sidikdə)
Mis (sidikdə)
Yod (sidikdə)