Kompleks müayinələr–panellər

Laborator müayinələrin siyahısı

Allerqopanel N1 ümumi -10 allergen (ImmunoCap Phadia)
Allerqopanel N2 ümumi -10 allergen və qarışıqlar (ImmunoCap Phadia)
Allerqopanel N3 -10 allergen və allerqokomponentlər (ImmunoCap Phadia)
Anemiya paneli (Q/ü,RET,UİBC,Fe,Ferritin,Transferrin,Vitamin B12,B9)
Autoimmun panel (AMA-M2,SP100,GP210,LKM-1,LC1,CENP-B,GBM,PR3,MPO,SLA/LP)
Cərrahi əməliyyat önü panel (QÜA,SÜA,infeksiyalar,qısa koaquloqram)
Elektrolit panelinin qanda təyini (K,Na,Cl,Mg,Ca)
Elektrolit panelinin sidikdə təyini (Na,K,Cl)
Helmint paneli (Askarida İgG,Opistorxoz İgG,Toksokara İgG,Trixinella İgG,Exinokokkoz İgG)
Hepatit B markerləri (HBsAg,AntiHBs,HBeAg,AntiHBe,HBcİgM,HBc(total))
İnfeksiyaların yoxlanması (anti-HCV,HBsAg,anti-HİV)
Kardiopanel (Troponin I,CKMB,Mioglobin) kəmiyyət göstəricisi
Kiçik cərrahi müdaxilələr üçün infeksiyaların təyini (HCV,HBsAg,HIV,Sifilis)
Koaquloqramma- kiçik panel (PT,PTİ,BNN,APTT,Fibrinogen,Anti trombin,Laxtalanma vaxtı)
Koaquloqramma-geniş panel (laxtalanma,PV,Pİ,BNN,TT,ATIII,D-dimer,Fibrinogen,APTZ)
Limbik ensefalit paneli
Lipid profili paneli (Xol,Triq,HDL,LDL,VLDL,Ü.lipid,APO-A1,APO-B,Ater.ind.)
Mədəaltı vəzi fermentləri paneli (Amyl,PA,Lip,Gluk,Diastase)
Metabolizm paneli (ALT,AST,GGT,ALP,Pro.fr,Bil.fr,Cre,Ure,Na,K,Cl,Ca,Mg,P,Glu,Chol,Trig)
Nutrismart paneli (qida dözümsüzlüyü) 57 qida növü
Prenatal skrininq paneli -Dördlü test
Prenatal skrininq paneli -İkili test
Prenatal skrininq paneli -Üçlü test
Qalxanabənzər vəzin göstəricilərinin təyini (TSH,FT3,FT4,T3,T4,Anti-TPO,Anti-TG,TG)
Qaraciyər profili paneli (ALT,AST,GGtT,ALP,BİL(frak),ALB)
Təngənəfəslik panelinin təyini SOB (CK-MB,Trop,Mioq,NT proBNP,D-dimer)