Toksiki-kimyəvi müayinələr

Laborator müayinələrin siyahısı

Biomaterialda naməlum maddələrin təyini (scan üsulu ilə) GC-MS
Biomaterialda toksiki metalların təyini (6 metal)
Sidikdə 11 narkotik maddənin təyini
Sidikdə 5 narkotik maddənin təyini
Verilən nəfəsdə alkoqolun təyini