Sidiyin biokimyəvi müayinələri

Laborator müayinələrin siyahısı

Amin turşuları
Aminolevulin turşusu
Bens -Jons zülalı
Diastaza
Gündəlik sidikdə oksalatların təyini
Gündəlik sidikdə sitratların təyini
Karbamid
Kreatinin
Metilmalon turşusu
Mikroalbumin
Oksalatların kreatininə nisbəti
Porfirinlər
Porfobilinogen
Proteinin elektroforezi immunfiksasiyalı
Qlükoza
Sidik turşusu
Üzvi turşular
Vanililmandelik turşusu
Zülal