Allerqoloji müayinələr

Laborator müayinələrin siyahısı

Eozinofil kation zülalı (ECP)
Fadiatop İgE-spesifik tənəffüs allergenlərinin qarışığı
Fadiatop infant İgE-spesifik
Spesifik IgE d1 ev tozu gənəsi Dermatophagoides pteronyssinus
Spesifik IgE d2 ev tozu gənəsi Dermatophagoides farinae
Spesifik IgE d205 ev tozu gənəsinin allerqokomponenti rDer p10 Tropomiozin
Spesifik IgE ex1 heyvan epitellərinin qarışığı allergeninin qanda miqdarının təyini
Spesifik IgE ex71 quş tüklərinin qarışığı allergeninin qanda miqdarının təyini
Spesifik IgE f1 yumurta ağı allergeninin qanda miqdarının təyini
Spesifik IgE f13 araxis allergeninin qanda miqdarının təyini
Spesifik IgE f14 soya allergeninin qanda miqdarının təyini
Spesifik IgE f2 süd allergeninin qanda miqdarının təyini
Spesifik IgE f233 ovomukoid (yumurta allergokomponentin) qanda miqdarının təyini
Spesifik IgE f25 pomidor allergeninin qanda miqdarının təyini
Spesifik IgE f27 mal əti allergeninin qanda miqdarının təyini
Spesifik IgE f3 balıq allergeninin qanda miqdarının təyini
Spesifik IgE f31 kök allergeninin qanda miqdarının təyini
Spesifik IgE f4 buğda allergeninin qanda miqdarının təyini
Spesifik IgE f78 kazein (süd allerqokomponentinin) qanda miqdarının təyini
Spesifik IgE f79 qluten allergeninin qanda miqdarının təyini
Spesifik IgE f8 qarğıdalı allergeninin qanda miqdarının təyini
Spesifik IgE f83 toyuq əti allergeninin qanda miqdarının təyini
Spesifik IgE f93 kakao allergeninin qanda miqdarının təyini
Spesifik IgE fx29 sitrus meyvələrinin qarışığı allergeninin qanda miqdarının təyini
Spesifik IgE fx5 gida məhsullarının qarışığı
Spesifik IgE fx74 balıq məhsullarının qarışığı
Spesifik IgE gx1 Otlar qarışığı tozu-tez çiçəklənən
Spesifik IgE m227 Malassezia spp. qanda miqdarının təyini
Spesifik IgE m3 kif göbələyi Aspergillus fumigatus allergeninin qanda miqdarının təyini
Spesifik IgE m6 kif göbələyi Alternaria Alternata allergeninin qanda miqdarının təyini
Spesifik IgE mx2 kif göbələklərinin qarışığı allergeninin qanda miqdarının təyini
Spesifik IgE t11 çinar ağacı allergeninin qanda miqdarının təyini
Spesifik IgE t23 həmişəyaşıl sərv ağacı tozu allergeninin qanda miqdarının təyini
Spesifik IgE t4 fındıq ağacı tozu allergeninin qanda miqdarının təyini
Spesifik IgE t9 zeytun ağacı tozu allergeninin qanda miqdarının təyini
Spesifik IgE allerqokomponent nArt v1 (yovşanın əsəs allergeni-major zülalı) sIgE qanda miqdarının təyini
Spesifik IgE allerqokomponent nArt v3 (yovşanın əsəs allergeni-major zülalı) qanda miqdarının təyini
Spesifik IgE allerqokomponent rBet v1 (ağacların əsəs allergeni ağcaqayın ağacı-major zülalı) qanda miqdarının təyini
Spesifik IgE allerqokomponent rPhl p 7, rPhl p 12 (çəmən otunun minor allergeni-minor zülalı)
Spesifik IgE allerqokomponent rPhl p1, rPhl p5b (çəmən otunun əsas allergeni-major zülalı) qanda miqdarının təyini
Triptazanın səviyyəsinin qanda təyini