Salamov Tale Akif Funksional diaqnostika həkimi (USM) Həkim

Salamov Tale Akif

  • Funksional diaqnostika həkimi (USM)
  • Ümumi iş stajı Ümumi iş stajı : 19 il
  • MediClub-da fəaliyyətə başladığı il MediClub-da fəaliyyətə başladığı il : 2010
  • Klinika Klinika : MediClub Poliklinika