Stomatologiya

 

Bizim MediClub Dental klinikası günün 24 saatı uşaqlar və böyüklərə xidmət edir. Klinikanın yaradılması zamanı biz texnoloji qaydalara ciddi əməl olunmasına xüsusi fikir vermişik. Bura yüksək texnologiyalı stomatoloji məhsullarının, keyfiyyətli ləvazımatların, müasir avadanlıq, pasiyentlərin tam kompleks müayinəsi ixtisaslaşdırlmış anestezioloji yardım, avtomatlaşdırılmış stomotoloji anesteziya daxildir.

Bununla əlaqədar bizim klinika bütünlüklə siemens firmasınını avadanlıqları ilə təchiz olunmuşdur. CEREC Clinic&İNLAB kompüterləşmiş texnologiyalarının istifadə olunması Sizə əlavə vaxt sərf etmədən 30-45 dəqiqə ərzində plombun, yüksəkkeyfiyyətli təbii opal olan vinir və təşkil etməyə imkan yaradır.Vizioqrafiya, artopatomoqrafiya və tam vidoenəzarət kompleks şəklində birləşərək, məxfi saxlanılır və istənilən vaxt tələb oluna bilər. 

Sterilizasiya zamanı biz müasir texnologiyaların istifadə olunmasına fikir veririk ki, bu da bir xəstədən digərinə infeksiyanın yoluxma riskini tamilə azaldan qaldırır. Bizim sterilizasiya avtomatk olaraq dezinfeksiya proseslərinin bütün etaplarına nəzarət edir.

Bizdə Siz beynəlaxalq sertifikasiya xaricdə iş təcrübələrinə malik terapevtik cərrahi artodadik stomotoloqları tapa bilərsiniz. Onlar tərəfindən göstərilən yardım lazımi səviyyədə anesteziya, o cümlədən intubasion narkozla müşaiyət olunur. Sizə və ya uşağınıza olunacaq narkozun növünün seçilməsi Sizin ixtiyarınıza verilir. Bizim mütəxəssilər müxtəlif ağırlıqlı əməliyyat və ağrısızlaşdırmanı tez və təhlükəsiz aparırlar. 

Biz bir dəfəyə ümumi ağrısızlaşdırma zamanı stomotoloji monupulyasiyalar və yüksək ixtisaslı üz-çənə cərrahlarının iştirakı ilə mürəkkəb əməliyyatların aparılması təcrübəsinə malikik. 

Uşaq stomotologiyası üzrə mütəxəssilər Sizə gneiş müalicə və profilaktika proqramları təqdim edə bilərlər:breket sistemlərinin istifadəsi dişləmə defektlərinin, dişlərin düzülməsinin düzəlməsi, karieks profilaktika və müalicəsi-bu uşaqlara biz tərəfdən göstərilən yardımın natamam siyahısıdır.

Bizə zəng edin: +994 12 497 11 41, +994 12 497 55 85